19.02.2020 Çarşamba Buluşmaları Hukuk

Bu hafta, yanlış tedavi ve tıbbi özensizliğin hukuki yaptırımı olan “malpraktis dava” uygulamalarını, alanında uzman hukukçularımızdan dinledik.

Sağlık hukukunun önemli konularından biri olan malpraktis konusunda bizlerle deneyimlerini paylaşan hukukçularımıza teşekkür ederiz.

X