8-16-21.12.2021 KIZILAY KAN BAĞIŞI/ BLOOD DONATION

Eczacılık Kulübü, Erasmus Kulübü ve Türk Tarih Kulübü destekleriyle Türk Kızılay Çapa Kan Bağış Merkezi kan alma ekibi tüm yerleşkelerimizdeydi.

With the support of the Pharmacy Club, Erasmus Club and Turkish History Club, the blood collection team of the Turkish Red Crescent Capa Blood Donation Center was in all our campuses.

X