26.11.2021 REKTÖRLE BULUŞMA/ PRESIDENT MEETS WITH STUDENTS

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın öğrencilerimizin görüş ve önerilerini dinlediği “Türk ve Uluslararası Öğrenci- Rektör Buluşmaları” etkinliği 26 Kasım Cuma günü Fatma Altınbaş Konferans Salonunda fiziksel olarak, Microsoft Teams üzerinden ise online olarak gerçekleşmiştir.

Our President Prof. Dr. Çağrı Erhan listened to the opinions and suggestions of our students. “Turkish and International Student-Rector Meetings” event, took placed physically at Fatma Altınbaş Conference Hall on Friday, 26 November, and online via Microsoft Teams.

X