2021-2022 YILI AKADEMİK ORYANTASYONU/ 2021-2022 ACADEMIC ORIENTATION

Öğrencilerimizin üniversite hayatını kolaylaştırmak ve akademik birimlere ilişkin ilgiler vermek üzere 20 Eylül 2021 tarihinde Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe Yerleşkelerinde 2021-2022 Akademik Oryantasyon gerçekleşti. /

We have organised an Orientation Programme to make our students university life easier and offer them more information about our academic units.Academic Orientation was held on 20 September 2021 in all campuses Mahmutbey, Bakırköy and Gayrettepe.

X